کشتی فرنگی

شرایط کاروان ایران در شروع سال المپیک، تغییر بعد از یک سال رکود

به گزارش خبرنگاران، بدون شک سی و دومین دوره بازی های المپیک مهمترین رویداد ورزشی در امسال است؛ رویدادی که بعد از یک سال تاخیر مردادماه کانون توجهات ورزش دنیا خواهد بود و از جمله ایران که همچون شانزده دوره دیگر، در این دوره نیز شرکت خواهد داشت.

27 فروردین 1400

تمجید سایت بازی های المپیک 2020 توکیو از حسن یزدانی

سایت بازی های المپیک 2020 توکیو به تمجید از عملکرد ملی پوش کشتی آزاد کشورمان در المپیک ریو پرداخت.

18 تیر 1398