شطرنج

حقایقی دردناک از آزار مدرن بچه ها، دغدغه های لاکچری که با تحمیل آن ها فرزندانمان را به مرز جنون می رسانیم

روانشناسان و فعالان حوزه کودک، می گویند برنامه ها و رفتار ها می توانند نوعی آزار جدید علیه بچه ها باشند که چندان شناخته نیستند.

11 شهریور 1398

سرانجام رقابتهای شطرنج قهرمانی جوانان دنیا با تاریخ سازی مقصودلو

به گزارش خبرنگاران، در یازدهمین و آخرین دور از رقابتهای شطرنج قهرمانی زیر 20 سال دنیا که به میزبانی ترکیه برگزار گردید استاد بزرگ پرهام مقصودلو که قهرمانی اش یک دور مانده به خاتمه رقابتها مسجل گردیده بود با مهره سیاه به مصاف استاد بزرگ آندری اسیپنکو...

12 دی 1397