برنامه نویسی و علوم رایانه

معرفی فنچ نرگسی، جاوا یا مصری و پرورش آن

فنچ نرگسی ، جاوا یا مصری پرنده ای بسیار زیبا است. پرورش فنچ نرگسی و تهیه غذای فنچ نرگسی ساده است و شما می توانید فنچ نرگسی را نگهداری کنید.

19 اسفند 1399