اصلاحات زیر سایه سنگین پدرسالارها، شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان منحل می شود؟

به گزارش وبلاگ بهروز، بزرگان جریان اصلاح طلب که خود را پدرخوانده این جریان می دانند، اختلاف و انشقاق را در میان طیف های مختلف اصلاح طلبی تشدید کرده اند که این موضوع در انتخابات اسفند 98 نمود عینی یافت.

اصلاحات زیر سایه سنگین پدرسالارها، شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان منحل می شود؟

به گزارش خبرنگار حوزه احزاب گروه سیاسی خبرگزاری وبلاگ بهروز، به گفته بسیاری از کارشناسان سیاسی مدت هاست که جریان اصلاحات با یک بحران داخلی روبرو شده و این بحران داخلی از اختلافات درون جریانی نشئت می گیرد.

این بحران زمانی شدت گرفت که اصلاح طلبان نتوانستند در انتخابات اسفند 98 نتیجه مطلوبی به دست بیاورند و همین موضوع سبب شد تا انشقاق شدیدی در درون جریان اصلاحات رخ دهد و خروجی این انشقاق و اختلافات، استعفای محمدرضا عارف از ریاست شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان و استعفای عبدالواحد موسوی لاری از نایب رئیسی این شورا بود.

اختلاف میان بزرگان اصلاحات بر سر عبدالله نوری و بهزاد نبوی

جریان اصلاحات دارای چندین طیف فکری است که هرکدام از آنها رادیکال و برخی دیگر تقریباً متعادل بوده که عبدالله نوری و غلامحسین کرباسچی نسبت به سیدحسین مرعشی و بهزاد نبوی رادیکال تر هستند.

عبدالله نوری و بهزاد نبوی از گزینه های قوی برای تکیه بر جایگاه ریاست شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان محسوب می شوند که اختلافات شدیدی میان طرفداران این دو وجود دارد؛ به عنوان مثال غلامحسین کرباسچی از طیف اصلاح طلبان اصفهان از عبدالله نوری حمایت می کند و به شدت مخالف بهزاد نبوی است و از سوی دیگر سیدحسین مرعشی از طیف اصلاح طلبان کرمان به طرز قابل توجهی به بهزاد نبوی نزدیک شده و از ریاست او را مورد حمایت قرار داده است، اما در این بین گویا طیف اصلاح طلبان یزد که رئیس دولت اصلاحات و محمدرضا عارف کنندگان آنها هستند خیلی مورد اقبال بزرگان جریان اصلاحات قرار ندارند.

همانطورکه گفته شد حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی از ریاست بهزاد نبوی حمایت می کند و برای نبوی چندین ویژگی را ازجمله شخصیت مقبول طیف های مختلف اصلاح طلب، بن بست شکن، معتقد به نقش جبهه اصلاحات در انتخابات آینده و نیز تأثیرگذاری پیام های او بر ترمیم شکاف های موجود در عرصه قدرت نام برده است.

اما غلامحسین کرباسچی از منتقدان جدی محمدرضا عارف و بهزاد نبوی از ریاست عبدالله نوری بر شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان حمایت کرده و او را قابل احترام، توانا در حل مسائل سیاسی، صالح و دارای سوابق مثبت توصیف می کند که می تواند جایگزین مناسبی برای عارف باشد،البته عبدالله نوری به غیر از کرباسچی حامی جدی دیگری هم دارد؛ او از سوی جواد امام، عضو بنیاد باران مورد حمایت جدی قرار گرفته و جواد امام درباره عبدالله نوری گفته است: به نظر من عبدالله نوری جایگزین مناسبی برای اجماع سازی و تقویت شورای عالی است و حتی احزابی که به شورای عالی نقد دارند، پذیرای وی هستند.

سایه سنگین دیکتاتوری پدرسالاران بر جریان اصلاحات!

کارشناسان و تحلیل گران مسائل سیاسی اختلافات موجود در درون جریان اصلاح طلبی را بر سر کسب قدرت می دانند. درواقع قدرت طلبی بزرگان اصلاحات سبب شده تا این جریان نتواند از سال 88 به این سو دست به یک بازسازی یا دست به یک پوست اندازی جدی بزند؛ در صورتی که جریان اصلاحات برای بقای خود و حفظ پایگاه اجتماعی اش نیازمند بازسازی است و این بازسازی و پوست اندازی زمانی تحقق خواهد یافت که از ظرفیت جوانان بهره ببرد.

عدم اعتقاد افراد مُسنِ جریان اصلاح طلبی به جوانان سبب شده تا مشارکت جوانان در تغییر بافت و ساختار جریان اصلاحات به حداقل کاهش یابد و اگر هم تغییراتی رخ داده، این تغییرات از بالا به پایین بوده؛ یعنی افرادی که نقش پدرخوانده را در این جریان بازی می کنند هر موقع اراده کنند دستور می دهند تا تغییرات مدنظرشان اعمال شود و همه هم مجبور هستند از پدرخوانده گروه تبعیت کنند؛ در غیر این صورت از گروه کنار گذاشته می شوند یا منزوی خواهند شد.

بزرگان جریان اصلاح طلب که خود را پدرخوانده این جریان تلقی می کنند، اختلاف و انشقاق را در میان طیف های مختلف اصلاح طلبی تشدید کرده اند که این موضوع در انتخابات اسفند 98 نمود عینی یافت. این نگاه پدرخواندگی در شرایطی جریان اصلاح طلبی را هدایت می کند که قاطبه جوانان اصلاح طلب منتقد شرایط موجود حاکم در جریان اصلاح طلبی هستند و آن را نقد می کنند و معتقدند که این نوع نگاه بیش از هر نگاه دیگری به جریان اصلاحات زیان رسانده است، اما ظاهراً پدرخوانده های این جریان گوشی برای شنیدن صدای جوانان ندارند و حتی قدرت و خلاقیت جوانانشان را هم باور نمی کنند و خود را اصلح تر و جامع تر از دیگری می دانند.

نورمحمدی: پیرسالاران جریان اصلاحات راه را بر هر تحولی بسته اند

سعید نورمحمدی، عضو شورای مرکزی حزب اصلاح طلب ندای ایرانیان در مصاحبه با خبرنگار حوزه احزاب گروه سیاسی خبرگزاری وبلاگ بهروز، برخی بزرگان جریان اصلاحات را همچون پیرسالارانی توصیف کرد که درصدد کسب قدرت و حفظ جایگاه خود هستند و در همین رابطه گفت: افراد سن و سال دار جریان اصلاحات که صرفاً دغدغه پست های مدیریتی را داشتند و چون به جایگاه مدیریتی خود وابسته بودند راه بر هر تحولی بستند و تحول را از دریچه منافع شخصی، باندی و گروهی خود می دیدند، حتی برای این هدف برخی تا حدودی به اختلاف میان جوانان اصلاح طلب هم دامن زدند.

آنچه که از مصاحبهی سعید نورمحمدی استنباط می شود این است که پدرسالاران یا پدرخوانده های جریان اصلاحات خود را مالک این جریان می دانند؛ لذا با این نگاه بعید است که بهزاد نبوی 78 ساله و عبدالله نوری 71 ساله، نسخه درمانی مناسبی برای حل مسائل جاری این جریان محسوب شوند؛ چون به گفته فعالان سیاسی اصلاح طلب پوست اندازی و تغییر ساختار جریان اصلاحات تنها از راستا میدان دادن به جوانان تحقق خواهد یافت.

سعید نورمحمدی در بخش دیگری از مصاحبهی خود با خبرنگار وبلاگ بهروز، نیروهای پیرسالار حاکم بر جریان اصلاح طلبی را مانع جدی روی کار آمدن جوانان در این جریان عنوان کرده و ضمن تأکید بر اتحاد جوانان اصلاح طلب می گوید: اصلاح طلبان اگر می خواهند از این شرایط خارج شوند، چاره ای جز پوست اندازی و تغییر نسلی ندارند، اما این مهم زمانی تحقق خواهد یافت که جوانان اصلاح طلب با هم متحد و هماهنگ و یکپارچه باشند که البته با توجه به تجربه گذشته مطمئنم نیروهای پیرسالار جریان اصلاحات مثل گذشته اجازه شکل گیری آن را نخواهند داد.

بر اساس این گزارش؛ تجربه چندین ساله اصلاح طلبان در عرصه سیاسی و افت وخیزهای این جریان در این دو دهه، نشان می دهد که این جریان سیاسی باید از رادیکالیسم و پدرسالاری فاصله بگیرد و با عقلانیت سیاسی در عرصه سیاسی کشور مشارکت کند و در این راستا باید از قابلیت های جوانان دلسوز و خوش فکر بهره بجوید.

این جریان سیاسی اگر می خواهد در میان مردم دارای جایگاهی باشد، باید اهداف عالی انقلاب و واقعیت های موجود حاکم بر سیاست کشور و روابط بین الملل را درک کند و با تعصب بر روی اصول و آرمان های نظام اسلامی کشورمان، به فعالیت بپردازد نه اینکه دست به تخریب، فراکنی و فریب بزند و یا توانمندی های فوق العاده بالای جمهوری اسلامی ایران را نادیده بگیرند.

این شرایط به نظر می رسد تنها با پوست اندازی جریان اصلاحات به پایان خواهد رسید. بسیاری از جوانان اصلاح طلبان خواهان تغییر شیوه مدیریت در این جریان هستند و برخی اخبار هم حکایت از انحلال شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان می دهد که شاید رهبری اصلاحات توسط یک شورا مدیریت شود یا در قالب مجلس اصلاحات دنبال شود.

4079/

منبع: خبرگزاری دانشگاه آزاد آنا

به "اصلاحات زیر سایه سنگین پدرسالارها، شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان منحل می شود؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اصلاحات زیر سایه سنگین پدرسالارها، شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان منحل می شود؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید