راهبرد ترامپ امید به کاهش اعتیاد در آمریکا را از بین برده است، نتایج نامعلوم سیاست کنترل مواد در ایالات متحده

به گزارش وبلاگ بهروز، استراتژی ترامپ موجب شده تا موفقیت راهکارهای مبارزه با مواد مخدر از تعدیل و تغییر قوانین تا تأکید بر پیشگیری در سایه ای از ابهام قرار گیرد.

راهبرد ترامپ امید به کاهش اعتیاد در آمریکا را از بین برده است، نتایج نامعلوم سیاست کنترل مواد در ایالات متحده

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری وبلاگ بهروز از کادراس، در نوشتار سیاست مخدری آمریکا (1) با بررسی سیاست جنگ با مواد در چارچوب تطور تاریخی به این سیاست و دلایل شکست آن پرداختیم. امروزه معین شده غلبه چهار دهه استراتژی جنگ با مواد در آمریکا نه تنها تأثیری نداشته بلکه باعث افزایش قاچاق مواد و آمار اعتیاد شده است. امری که موجب شد تا در سال 2010 استراتژی کنترل مواد به گونه ای در دستور قرار گیرد تا در کنار مقابله با عرضه مواد، حوزه کاهش تقاضا و پیشگیری در جمعیت رو به رشد افراد معتاد موردتوجه قرار گیرد.

از استراتژی مبارزه با مواد تا کنترل مواد

هزینه های بسیار بالا و شکست جنگ با مواد در آمریکا، سیاستمداران را بر آن داشت تا با تغییر رویکرد خود با یک برنامه دانش محور و بر اساس مشارکت اجتماعی به کاهش مصرف مواد برسند. ازاین رو استراتژی مبارزه با مواد آمریکا در آغاز قرن بیست و یکم با این رویکرد که فرد معتاد یک بیمار است، کمی از رویکرد سخت گیرانه و سزا دهنده خود در مقابله با مواد کنار نشست. در واقع محور اصلی استراتژی نوین آمریکا در مبارزه با مواد شکستن زنجیره سوءمصرف مواد - جرم - حبس- بازداشت مجدد و تمرکز بر پیشگیری و درمان معتادان است. استراتژی نوین ایالات متحده آمریکا نه جنگ با مواد بلکه کنترل مواد است و برای رسیدن به این هدف علاوه بر مقابله با عرضه مواد، باید به برنامه های کاهش تقاضا نیز به صورت متعادل و موازی توجه شود [1]. در این استراتژی بر موضوع پیشگیری از اعتیاد بسیار تأکید شده، به گونه ای که در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، به جای استفاده گسترده از مجازات حبس، به ترویج برنامه های اجتماع محور مانند برنامه حمایتی جوامع عاری از مواد مخدر با تأکید بر جوانان در محیط های مدرسه، دانشگاه و محیط کار پرداخته شد [2].

در استراتژی نوین آمریکا علاوه بر تأکید بر مقابله، پیشگیری و درمان به منظور کاهش آسیب و بازگشت مجدد معتادان به جامعه، تعدیل و تغییر برخی از قوانین نیز در دستور کار قرار گرفت. بر اساس این استراتژی قوانینی مانند مجازات منصفانه تصویب شد؛ در این قانون مجازات های برخی از جرائم مواد مخدر به ویژه حمل آن پس از 40 سال با کاهش روبرو شد. همچنین در سندهای جداگانه ای در سال های 2013 و 2014 با تأکید بر پیشگیری به عنوان کم هزینه ترین و مؤثرترین راهبرد کنترل مواد، مشارکت تمامی بخش های جامعه برای پیشبرد این استراتژی امری ضروری اعلام شد.

در واقع اصلی ترین تفاوت استراتژی کنترل مواد با استراتژی مبارزه با مواد در آمریکا، جایگزینی یک رویکرد علمی مبتنی بر شواهد و مدارک موجود درباره شرایط اعتیاد در کشور برخلاف رویکرد جنگ با مواد که بیشتر یک سوگیری سیاسی در مبارزه با جرم و مجازات های مرتبط با مواد بوده است. استراتژی نوین ایالات متحده آمریکا با موضوع کنترل مواد مخدر مبتنی بر اصول زیر است:

  • پیشگیری از مصرف مواد به عنوان رکن اساسی کنترل مواد در کشور؛ بر اساس شواهد موجود این استراتژی توانست در کاهش مصرف مواد به ویژه مخدر در میان گروه های سنی نوجوان و جوانان باعث کاهش مصرف مواد شود. گرچه سوءمصرف مواد میان گروه های سنی مختلف همچنان یک نگرانی عمده محسوب می شود.
  • افزایش دسترسی به درمان و حمایت از افراد معتاد در جهت بازتوان بخشی؛ درحالی که در استراتژی جنگ با مواد معتادان به مواد به عنوان کسانی معرفی می شدند که سزاوار سرزنش و کیفر هستند، در استراتژی کنترل مواد، اعتیاد به عنوان یک بیماری معرفی شد که تمامی برنامه ها و تلاش ها باید معطوف به درمان باشد. بر اساس استراتژی کنترل مواد، تلاش شد تا دسترسی به خدمات درمانی در سراسر آمریکا فراهم شود تا افراد بیشتری تحت پوشش درمان قرار گیرند. در این زمینه یکی از برنامه های در دستور کار، استفاده از مواد جایگزین است که سعی شد تا به منظور بهبود افراد معتاد از مواد از داروهای جایگزین استفاده شود. همچنین در این استراتژی توجه به این موضوع که به تنهایی درمان افراد معتاد برای بازگشت به جامعه کافی نیست، برنامه هایی برای بازتوان سازی افراد مانند ایجاد فرصت های شغلی و مسکن مناسب نیز در نظر گرفته شد.
  • تبدیل نظام عدالت سزا دهنده به نظام عدالت منصفانه؛ بر اساس استراتژی کنترل مواد در آمریکا، جهت درمان و بازتوان بخشی، باید نظام عدالت دارای کارکرد مطلوب و منصفانه باشد. برای این منظور توجه به قضا زدایی سوءمصرف کنندگان مواد و درمان آن ها، ارائه خدمات درمانی برای بزهکاران، استفاده از حبس های جایگزین، فراهم سازی فرصت شغلی و تأمین مسکن برای افراد دارای سابقه کیفری، کاهش میزان مجازات و در عوض اعمال مجازات های شدید برای قاچاقچیان ازجمله برنامه های ناظر به تحول نظام عدالت کیفری در دستور کار قرار گرفت [3].
  • از جنگ تا کنترل مواد: شکست استراتژی جنگ با مواد نشان داد، نه تنها آثار مثبتی از آن حاصل نشد بلکه آمار زندانیان به شدت بالا رفت؛ به عبارتی استراتژی تک ستون جنگ با مواد باعث افزایش آمار اعتیاد و حتی قاچاق مواد شد. ازاین رو استراتژی کنترل مواد با هدف تحول در تدابیر و سیاست های اتخاذی در حوزه مواد، مجازات و کیفر سخت مانند اعدام را در استراتژی جنگ با مواد به حاشیه راند و ابزارهایی مانند پیشگیری و درمان را به عنوان محورهای اصلی استراتژی کنترل مواد معرفی کرد.
  • مقابله با قاچاق و تولید مواد؛ حتی در استراتژی کنترل مواد بر اهمیت کاهش عرضه نیز تأکید شده است. این رو تمام توان دولت مرکزی و ایالت ها باید در کنار توجه به برنامه های کاهش تقاضا معطوف به مقابله با تولید، کشت و قاچاق مواد نیز شود. بنابراین تولید و کشت مواد مخدر در مرز جنوبی ایالات متحده آمریکا یعنی مکزیک به منظور مقابله با تولید و توزیع نیازمند همکاری بین المللی قلمداد شد؛ در واقع در استراتژی کنترل مواد همکاری های بین المللی جهت کنترل مواد در مرکز توجه قرار گرفت.

با توجه به اینکه سیاست جنگ با مواد حدود چهار دهه در دستور کار سیاستمداران آمریکایی قرار داشت، به راحتی می توان درباره دلایل شکست آن سخن گفت، اما درباره نتایج سیاست کنترل مواد نمی توان به راحتی نظر داد. در واقع محور اصلی استراتژی جنگ با مواد مقابله عرضه بود؛ یعنی تمام تلاش ها معطوف به مقابله با قاچاقچیان و مجازات آن ها بود و اساساً توجهی به کاهش تقاضا نمی شد، درحالی که یکی از رهنمودهای بین المللی استراتژی کنترل مواد تلاش برای کاهش تقاضا بوده است که معین شدن نتایج آن به زمان بیشتری نیاز دارد. علاوه بر اینکه با روی کار آمدن ترامپ و بازگشت او به استراتژی جنگ با مواد نمی توان چندان امیدوار به کاهش اعتیاد و ظهور نتایج مثبت استراتژی کنترل مواد در آمریکا بود.

راهبرد ترامپ امید به کاهش اعتیاد در آمریکا را از بین برده است/ نتایج نامعلوم سیاست کنترل مواد در ایالات متحده

استراتژی ترامپ موجب شده تا موفقیت راهکارهای مبارزه با مواد مخدر از تعدیل و تغییر قوانین تا تأکید بر پیشگیری در سایه ای از ابهام قرار گیرد.

[1] https://www.whitehouse.gov/ondcp/drugpolicyreform

[2]https://www.ussc.gov/research/congressional-reports/2015-report-congress-impact-fair-sentencing-act-2010

[3] National Drug Control Strategy: https://www.whitehouse.gov/ondcp/national-drug-control-strategy

انتهای پیام/4106/

منبع: خبرگزاری دانشگاه آزاد آنا

به "راهبرد ترامپ امید به کاهش اعتیاد در آمریکا را از بین برده است، نتایج نامعلوم سیاست کنترل مواد در ایالات متحده" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "راهبرد ترامپ امید به کاهش اعتیاد در آمریکا را از بین برده است، نتایج نامعلوم سیاست کنترل مواد در ایالات متحده"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید